بسته خدماتی برای مهاجرین در بدو ورود به کانادا

کلیه مایحتاج تازه واردین از ورود در فرودگاه تا استقرار کامل

اطلاعات جامع، ویژه مهاجرین و تازه واردین

مرکز راهنمای ایرانیان، بانک  اطلاعات مورد نیاز شما در کانادا

اولین و تنها کتاب دایرکتوری و راهنمای ایرانیان کانادا

کتاب راهنمای ایرانیان در تیراژ ده هزار جلد ویژه ایرانیان استان بریتیش کلمبیا

قابل توجه صاحبان مشاغل ایرانی در سراسر کانادا

با توجه به جمعیت رو به رشد جامعه ایرانی پیشنهاد می گردد بیزنس خود را بطور رایگان در وب سایت Iran I Page ثبت و یا بروز رسانی نموده و به شبکه سراسری مشاغل ایرانی در کانادا بپیوندید.