بسته خدماتی برای مهاجرین در بدو ورود به کانادا

کلیه مایحتاج تازه واردین از ورود در فرودگاه تا استقرار کامل

اطلاعات جامع، ویژه مهاجرین و تازه واردین

مرکز راهنمای ایرانیان، بانک  اطلاعات مورد نیاز شما در کانادا

اولین و تنها کتاب دایرکتوری و راهنمای ایرانیان کانادا

کتاب راهنمای ایرانیان در تیراژ ده هزار جلد ویژه ایرانیان استان بریتیش کلمبیا