برنامه متخصصین فدرال

in SKILLS
Hits: 2859

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال
متقاضیان مهاجرت حرفه و تخصص فدرال ( Federal Skilled Worker ) بر مبنای توانایی هایشان جهت مهاجرت به کشور کانادا ارزیابی خواهند شد. هدف از این روش، پر نمودن کمبود نیروی متخصص در بازار کار کانادا می باشد.
جهت اقدام از طریق این روش متقاضیان باید یکی از سه شرط زیر را دارا باشند:

> حداقل یک سال سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز روش تخصصی فدرال در سال ۲۰۱۴
> درخواست کار معتبر از یک کارفرمای کانادایی
> تکمیل دوره دکترا در کانادا و یا گذراندن حداقل دو سال تحصیلی از ۴ سال دوره دکترا در یکی از دانشگاههای رسمی کانادا »

متقاضیان مهاجرت از این روش بر اساس شش معیار ارزیابی می شوند. این معیارهای انتخابی نشانگر این است که آیا متقاضی می تواند برای مهاجرت به کانادا اقدام کند یا خیر. متقاضی جهت دریافت ویزای دائم از این روش نیاز به کسب ۶۷ امتیاز دارد که بر اساس معیار های ذیل امتیازبندی می شود :

> تحصیلات : حداکثر امتیاز ۲۵
> سطح زبان انگلیسی / فرانسه : حداکثر امتیاز ۲۸
> سابقه کاری : حداکثر امتیاز ۱۵
> سن : حداکثر امتیاز ۱۲
> درخواست کار از کانادا : حداکثر امتیاز ۱۰
> قابلیت سازگاری : حداکثر امتیاز ۱۰

افسران بررسی کننده پرونده ها و صادر کنندگان ویزای اقامت کشور کانادا این حق را دارند که بدون در نظر گرفتن امتیاز، تقاضای مهاجرت را بر اساس ارزیابی جایگزین قبول و یا رد کنند.
متقاضی روش نیروی متخصص فدرال، علاوه بر کسب حداقل ۶۷ امتیاز، باید بتواند خود و همراهان خود را از لحاظ مالی در کانادا تامین کند. همچنین متقاضی و همراهانش می بایست معاینات پزشکی را انجام داده و عدم سوء پیشینه ارائه نمایند.
هزینه درخواست نامه برای مهاجرت نیروی متخصص فدرال : برای متقاضی اصلی ۵۵۰ $ کانادا، برای همسر و یا هر همراه دیگری ( بالای ۲۲ سال ) ۵۵۰ $ کانادا، و برای هر همراه کوچکتر از ۲۲ سال ۱۵۰ $ کانادا می باشد که توسط دولت کانادا در ابتدای کاراخذ می گردد.
متقاضیان مهاجرت به کانادا با تحصیلات بالاتر از دیپلم، همچنین می توانند از روش های مهاجرتی نیروی متخصصین استان کبک، خود اشتغالی فدرال و خود اشتغالی استان کبک اقدام نمایند.

یست مشاغل مورد نیاز در این کتگوری ، به شرح زیر می باشد:

Overall cap of 25,000 applications in eligible occupations stream
Cap of 500 applications for PhD eligibility stream
No limit on applicants who have a valid job offer from a Canadian employer
Sub-caps of 1,000 applications for each of the 50 eligible occupations below (their 2011 National Occupational Classification (NOC) code is included in brackets):

Senior managers – financial, communications and other business services (0013)
Senior managers - trade, broadcasting and other services, n.e.c. (0015)
Financial managers (0111)
Human resources managers (0112)
Purchasing managers (0113)
Insurance, real estate and financial brokerage managers (0121)
Managers in health care (0311)
Construction managers (0711)
Home building and renovation managers (0712)
Managers in natural resources production and fishing (0811)
Manufacturing managers (0911)
Financial auditors and accountants (1111)
Financial and investment analysts (1112)
Securities agents, investment dealers and brokers (1113)
Other financial officers (1114)
Professional occupations in advertising, marketing and public relations (1123)
Supervisors, finance and insurance office workers (1212)
Property administrators (1224)
Geoscientists and oceanographers (2113)
Civil engineers (2131)
Mechanical engineers (2132)
Electrical and electronics engineers (2133)
Petroleum engineers (2145)
Information systems analysts and consultants (2171)
Database analysts and data administrators (2172)
Software engineers and designers (2173)
Computer programmers and interactive media developers (2174)
Mechanical engineering technologists and technicians (2232)
Construction estimators (2234)
Electrical and electronics engineering technologists and technicians (2241)
Industrial instrument technicians and mechanics (2243)
Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety (2263)
Computer network technicians (2281)
Nursing co-ordinators and supervisors (3011)
Registered nurses and registered psychiatric nurses (3012)
Specialist physicians (3111)
General practitioners and family physicians (3112)
Dietitians and nutritionists (3132)
Audiologists and speech-language pathologists (3141)
Physiotherapists (3142)
Occupational therapists (3143)
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists (3214)
Medical radiation technologists (3215)
Medical sonographers (3216)
Licensed practical nurses (3233)
Paramedical occupations (3234)
University professors and lecturers (4011)
Psychologists (4151)
Early childhood educators and assistants (4214)
Translators, terminologists and interpreters (5125)

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت