وام و استقراض

وام و استقراض
گرفتن وام (به عنوان مثال گرفتن اعتبار) این امکان را برای شما ایجاد می کند که چیزی را امروز خریداری نموده و وجه آنرا در آینده پرداخت نمایید . اعتبار برای موارد مختلف داده می شود:
- وام مسکن (mortgage) برای خرید خانه
- وام خودرو (loan) برای خرید خودرو
- خط اعتبار(line of credit) برای انجام خریدهای بزرگ
- کارت اعتباری(credit card) برای آسانتر کردن خریدهای روزمره
به منظور دریافت اعتبار در کانادا شما باید سابقه اعتباری خوبی داشته باشید. سابقه اعتباری با توجه به سابقه عملکرد شما در باز پرداخت وام های قبلی تعیین می گردد.
سوابق عملکرد شما بوسیله حداقل یکی از سه شرکت بزرگ تعیین کننده اعتبار در کانادا نگهداری می شود. شرکتهای تعیین کننده اعتبار با توجه به سلامتی عملکرد مالی شما، برای شما یک "نمره اعتباری" معین میکنند. مبانی تاثیر گذار بر "نمره اعتباری" عبارتند از:
- میزان اعتبارات درخواست شده توسط شما ،
- فواصل زمانی درخواست اعتبار ،
- رعایت یا عدم رعایت پرداخت به موقع صورتحسابها
بانک ها و سایر موسسات مالی با توجه به گزارشات ارائه شده توسط شرکتهای تعیین کننده اعتبار، برای تایید وام یا اعتبار درخواست شده توسط شما تصمیم گیری می نمایند
توجه:
عدم پرداخت بموقع صورت حسابها (مثل قبض تلفن ، برق ، کارت های اعتباری ، و غیره) باعث تاثیر منفی روی "نمره اعتباری" شما خواهد بود.
توجه داشته باشید که بطور همزمان برای تعداد زیادی درخواست اعتبار اقدام نکنید . زیرا ممکن است علاوه بر تاثیر منفی روی "نمره اعتباری " شما ، در آینده برای گرفتن اعتبار های بعدی نیز اثر گذار باشد.

چگونگی گرفتن اعتبار بدون داشتن سابقه اعتباری در کانادا
چنانچه شما هیچگونه سابقه اعتباری در کانادا نداشته باشید ، برای گرفتن اعتبار از بانک با مشکلاتی روبرو خواهید بود. . زیرا هنگامی که شما از بانک تقاضای دریافت وام یا گرفتن کردیت کارت می کنید ، اکثر بانکهای کانادایی سوابق خوب شما در کشور خودتان و همچنین سابقه استفاده های شما از کارت های اعتباری جهانی مثل ویزا کارت یا مستر کارت در خارج از کانادا را در نظر نمی گیرند.
در اینجا برخی از ایده هایی که میتواند باعث ایجاد اعتبار و افزایش سابقه اعتبار شود ذکر می گردد:
کارت اعتباری تضمینی : با ودیعه گذاشتن یک سپرده تضمینی یا سپرده نقدی برای یکی از شرکتهای صادر کننده کارت اعتباری، این کارت را دریافت نمایید . مقدار سپرده ، بستگی به مبلغ اعتبار درخواستی شما خواهد داشت . نرخ بهره برای کارت اعتباری تضمینی معمولا بالاتر از کارتهای اعتباری معمولی بوده و ممکن است این کارتها شامل هزینه های ماهیانه یا سالیانه هم بشود.
کارت اعتباری جزئی : این نوع کارت را از موسسات غیر مالی ، مانند شرکتهای توزیع بنزین یا فروشگاههای مختلف درخواست نمایید. استفاده از این نوع کارت اعتباری، فقط محدود به شعبات مختلف همان فروشگاه یا موسسه خاص می باشد. نرخ بهره در این نوع کارت ها معمولا بالاتر از کارت های اعتباری بانک ها است ، اما اگر شما هر ماهه بدهی خود را بطور کامل تسویه نمایید، بهره ای از شما دریافت نخواهد شد.
وام های کوچک : وامهایی با رقم پایین از بانکها یا سایر مراکز پرداخت وام ، درخواست نموده و پس از دریافت، آنرا بسرعت تسویه نمایید .
تعاونی اعتباری :در یک تعاونی اعتباری در جامعه خود عضو شوید. اگر شما در این موسسات حساب داشته باشید ، ممکن است آنها نسبت به موسسات بزرگ،اعتبار بیشتری برای شما باز نمایند.
اعتبار مشارکتی : شخصی از دوستان یا بستگان را که مورد اعتماد باشد، پیدا نمایید . شما می توانید بهمراه وی برای گرفتن وام یا کارت اعتباری مشترک اقدام نمایید. در اینصورت هر دو نفر نسبت به بازپرداخت بدهی ها مسئول و پاسخگو خواهید بود.
ضامن : یکی از دوستان یا اعضای خانواده را پیدا نمایید که دارای سابقه اعتباری خوبی بوده و حاضر باشد بعنوان ضامن، برای گرفتن وام یا کارت اعتباری ، فرمهای درخواست شما را امضا نماید. در اینصورت وام یا کارت اعتباری به نام شما صادر خواهد شد ولی در صورت عدم پرداخت صورت حسابها، ضامن شما مسئول پرداخت ان خواهد بود . عدم پرداخت بموقع صورتحسابها توسط شما میتواند روی سابقه اعتباری ضامن شما نیز تاثیر منفی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

- خدمات از فرودگاه تا استقرار
- خوش آمدید
- مدارک مورد نیاز در کانادا
- پول و امور مالی
     - مالیات و مزایای مالیاتی
     - وام و استقراض
     - حقوق و مزایا
     - کمک های مالی دولتی
     - تبدیل ارز خارجی
     - مدیریت بدهی و اعتبارات
     - بیمه
     - حساب بانکی
- مراحل شهروندی
- مسکن
- خرید