کمک های مالی

in MONEY
Hits: 5030

کمک های مالی از سوی دولت کانادا که به واجدین شرایط پرداخت می گردد

کمک های مالی
دولت فدرال و دولت استانی به منظور کمک به شهروندان، در طول مدتی که قادر به کار کردن و تامین هزینه های زندگی نباشند، برنامه هایی را تدارک دیده اند. این شرایط ممکن است به دلایلی مانند از دست دادن شغل، بیماری یا آسیب دیدگی ، تولد یک نوزاد یا گرفتن یک فرزند خوانده ، مراقبت از یکی از بستگان که دچار بیماری جدی باشد، معلولیت یا سایر موقعیتهای خاص زندگی ایجاد شود.

انواع کمک های مالی
اگر شما قادر به کار یا تامین مخارج خود و خانواده نیستید، می توانید برای برنامه های زیر که تامین کننده مساعدتهای مالی هستند ، تقاضانامه ارائه نمایید.
بیمه اشتغال (EI):
-> مزایای دوران بیکاری
-> مزایای دوران بیماری
-> مزایای زایمان یا والدین
-> مزایای مراقبت های غم خوارانه
-> طرح بازنشستگی کانادا (CPP) مزایای از کار افتادگی
-> برنامه پشتیبانی از معلولین (DSP)
-> برنامه کمکهای اجتماعی
-> برنامه کمک هزینه دارو
-> برنامه مسکن اجتماعی
برای واجد شرایط شدن جهت استفاده از مزایای بیمه اشتغال (EI) ، شما الزاما باید مقدار معینی سابقه ساعت کار، به همراه سابقه پرداخت به صندوق EI را داشته باشید ( اگر شما دارای مشاغلی مانند کار آزاد ، کارگر قراردادی ، خود اشتغالی و موارد مشابه هستید ، ممکن است پرداختی به صندوق EI انجام نداده باشید.).

مزایای دوران بیکاری بیمه اشتغال: مزایای دوران بیکاری بیمه اشتغال (EI) بطور منظم حقوق افرادی که شغل خود را از دست داده و خودشان مقصر نبوده و همچنین آماده انجام کار بوده و در انتظار یافتن شغل هستند، را تامین می نماید. این بیمه بطور موقت به بیکاران واجد شرایط، کمکهای مالی مذکور را انجام می دهد تا این افراد بتوانند طی این مدت ، مشاغل دیگر را جستجو نموده یا مهارت های خود را ارتقاء دهند.
توجه:
شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از مزایای بیمه اشتغال به نزدیکترین مرکز سرویس کانادا مراجعه نمایید. همچنین شما می توانید با مشاور استخدام اداره نیوکامرز شهر خود گفتگو نموده و برای درک بهتر چگونگی عملکرد این مزایا از وی کمک بگیرید.
معمولا ، در حالات زیر واجد شرایط دریافت مزایای دوران بیکاری نخواهید بود:
- ترک کار بدون دلیل قانع کننده ،
- اخراج شدن از کار به دلیل سوء رفتار، یعنی کارفرما فقط به این دلیل شما را اخراج کرده باشد،
- نداشتن ساعات کار کافی در یک دوره زمانی معین،
- عدم پرداخت حق بیمه EI .
مزایای دوران بیماری بیمه اشتغال:  مزایای دوران بیماری بیمه اشتغال (EI) برای افرادی که بعلت بیماری ، جراحت یا قرنطینه قادر به انجام کار نباشند در نظر گرفته شده است. چنانچه واجد شرایط مذکور باشید ، ممکن است این مزایا تا 15 هفته به شما پرداخت شود.
در شرایط معمول، علاوه بر ملاقات، شما باید یک گواهی پزشکی از یک دکتر ارائه نمایید تا تایید کند که شما قادر به انجام کار نبوده و مدت عدم توانایی را نیز مشخص کرده باشد.
توجه:
گاهی اوقات پزشکان برای نوشتن گواهی پزشکی هزینه ای دریافت می کنند. شما باید این هزینه را خودتان پرداخت نمایید، برنامه مزایای بیماری بیمه اشتغال این هزینه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای زایمان و والدین: مزایای زایمان و والدین بیمه اشتغال (EI)، بمنظور پشتیبانی از افرادی که باردار بوده یا به تازگی وضع حمل نموده و مشغول مراقبت از نوزاد هستند یا افرادیکه کودکی را به فرزند خواندگی قبول کرده اند در نظر گرفته شده است.
مزایای زایمان EI به مادر واقعی کودک یا مادر جایگزین، حداکثر برای مدت 15 هفته قابل پرداخت است.
مزایای والدین EI به والدین بیولوژیکی نوزاد یا والدین انتخابی نوزاد که مشغول مراقبت از نوزاد هستند ، حداکثر برای مدت 35 هفته قابل پرداخت است. استفاده از این مزایا می تواند توسط هرکدام از والدین انجام شده یا بصورت مشترک بین پدر و مادر مورد استفاده قرار گیرد، اما مجموع مدت مورد استفاده نباید از 35 هفته تجاوز نماید.
برای دریافت این مزایا ، علاوه بر دارا بودن شرایط الزامی معمول ، شما باید نسبت به تنظیم و امضای اقرارنامه ای شامل جزییات مدت مقتضی مورد انتظار و تاریخ تولد نوزاد، یا در صورت قبول فرزند خوانده ، زمان پذیرش فرزند خوانده و نام و آدرس اداره فرزند خواندگی اقدام نمایید.

مزایای مراقبت های درمانی غم خوارانه بیمه اشتغال:  مزایای مراقبت های درمانی غم خوارانه بیمه اشتغال (EI) برای افرادیکه باید به طور موقت از محل کار خود دور بوده و مشغول مراقبت یا نگهداری از یکی از اعضای خانواده خود که دچار بیماری وخیم بوده و با خطر مرگ روبرو باشند ، در نظر گرفته شده است.
مزایای مراقبت های غمخوارانه EI می تواند تا حداکثر 6 هفته به کسی که مجبور به ترک کار به خاطر مراقبت از یکی از اعضای خانواده که در معرض خطر مرگ باشد، در ظرف 26 هفته پرداخت گردد.
- مزایای طرح بازنشستگی کانادا بعلت از کارافتادگی (CPPD)
- مزایای طرح بازنشستگی کانادا بعلت از کارافتادگی (CPPD) ارائه کننده کمک های مالی برای افرادی است که بعلت ناتوانی جسمی شدید و طولانی مدت، قادر به ادامه کار نباشند. شرایط لازم برای استفاده از مزایای فوق(CPPD) این است که شما باید در کانادا مشغول بکار بوده و حق طرح بازنشتگی کانادا (CPP) را نیز پرداخت کرده باشید و علاوه بر این در حال حاضر بعلت وجود معلولیت قادر به انجام کار به صورت منظم نباشید.
توجه:
شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه از کار افتادگی و کمک در مورد تجدید نظر، با شورای افراد از کار افتاده شهر خود تماس بگیرید.

برنامه پشتیبانی معلولین (DSP):  دولت استان شما برنامه پشتیبانی معلولین (DSP) را برای کمک به افراد معلول جهت برنامه های شخصی و ارائه کمکهای لازم برای رفع نیازهای مربوط به معلولیت در نظر گرفته است. پشتیبانی های DSP در سه زمینه اصلی ارائه می گردد : پشتیبانی کودکان معلول، پشتیبانی معلولین بزرگسال، و حمایتهای شغلی و حرفه ای. قابل ذکر است DSP تامین کننده درآمد برای هزینه های زندگی معلولین نمی باشد.
برای اطلاعات بیشتر با نزدیکترین دفتر برنامه پشتیبانی معلولین (DSP) تماس بگیرید.

برنامه کمکهای اجتماعی:  دولت استان شما برنامه ای را تحت عنوان برنامه کمکهای اجتماعی، برای افراد و خانواده هایی که توانایی اداره خودشان را ندارند ، تدوین نموده است. این برنامه با تامین حمایتهای اولیه و سایر خدمات، شرایط افزایش اعتماد به نفس را برای افراد مورد نظر فراهم می سازد.
برای درخواست برنامه کمکهای اجتماعی ، با نزدیکترین دفتر این برنامه تماس بگیرید.
افرادی واجد شرایط دریافت برنامه کمک هزینه اجتماعی هستند که درآمد آنها کمتر از هزینه های مجاز بوده باشند (باید محل سکونت داشته و برنامه ریزی مشخصی برای اقامت نیز داشته باشند).
برنامه کمک هزینه دارو:  برنامه هایی توسط دولت استانی بمنظور کمک به مردم برای تامین هزینه بعضی از داروهای تجویز شده در نظر گرفته شده است. آنها عبارتند از :

-> برنامه مزایای بهداشتی خانواده
-> برنامه داروی سالمندان
-> برنامه کنترل دیابت
-> برنامه مولتیپل اسکلروزیس
-> برنامه ایدز
-> برنامه فیبروز کیستیک
میزان مزایای اعطایی از طریق برخی از این برنامه ها بر مبنای سطح درآمد دریافت کننده مزایا تعیین می گردد.

برنامه های مسکن اجتماعی:  دولت استان شما عموما دارای دو برنامه مسکن اجتماعی برای سالمندان و خانواده های کم درآمد می باشد.
-> برنامه مسکن سالمندان
-> برنامه مسکن خانواده

بیشتر بخوانید:

- خدمات از فرودگاه تا استقرار
- خوش آمدید
- مدارک مورد نیاز در کانادا
- پول و امور مالی
     - مالیات و مزایای مالیاتی
     - وام و استقراض
     - حقوق و مزایا
     - کمک های مالی دولتی
     - تبدیل ارز خارجی
     - مدیریت بدهی و اعتبارات
     - بیمه
     - حساب بانکی
- مراحل شهروندی
- مسکن
- خرید