Hits: 6499

وظیفه رسیدگی و نظارت بر حوزه آموزش در کشورکانادابه طور کامل در حوزه اختیارات ایالات و قلمروهای کشور قرار دارد، از این رو هیچگونهنظام آموزشی فدرالیدر این کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر نوعی تعهد ملی نسبت به حوزه آموزش دراین کشور به چشم خورده و آموزش پایه برای کلیه شهروندان کانادایی آزاد و رایگان می‌باشد. البته در این میان هرایالتبا وجود تشایه در اغلب زمینه‌ها با سایر ایالات، علائق منطقه‌ای خاص خود را نیز دنبال می‌نمایدجهت آگاهی بیشتر از نظام آموزشی و مدلهای چهارگانه تحصیلی در کانادا به ادامه مطلب توجه فرمایید.

Read More: سیستم آموزشی در کانادا
Hits: 34898

کانادا (Canada) کشوری در شمال قارهٔ آمریکای شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادی از خاک آن به دلیل سرمای هوا و نزدیکی به قطب شمال، خالی از سکنه می باشد. ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکهٔ بریتانیای کبیر، دولت محوری فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل (David Johnston) که به عنوان نمایندهٔ ملکه الیزابت ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده است. رأی دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعدهٔ این هرم قرار می‌گیرند.

Read More: مشخصات کلی
Hits: 7711

نوع حکومت کانادا، پادشاهی قراردادی (مشروطه) فدرال، همراه با نظام پارلمانی است. این کشور از ده استان و سه خطهٔ جداگانه تشکیل شده که مردم آن چندفرهنگه و به دو زبان مختلف گویش می‌کنند که در سطح فدرال، زبان رسمی آن، هم انگلیسی و هم فرانسوی است. کانادا پیرو نظام حقوقی (Common law) برگرفته ازحقوق انگلستان است، بجز استان کبک که نظام حقوقی آن برمبنای ترکیبی از سیستم حقوق (Civil law) و (Common law) بنا شده است. قوه قضاییه کانادا نقش مهمی در معرفی قوانین این کشور دارد و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست. برطبق لایحه الحاقی قانون اساسی ،  این کشور استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد.

Read More: ساختار حکومتی