Nunavut - نوناووت

Hits: 3723

مساحت نوناووت از اروپای غربی بیشتر است و شمالی‌ترین سکونتگاه دائمی انسانی دنیا به نام آلرت در این قلمرو قرار دارد. این ناحیه در شمال کانادا جزء یکی از سه سرزمین کانادا محسوب می‌گردد. این سرزمین با مساحت ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع است. منتهی‌الیه این سرزمین تا قطب شمال ادامه پیدا کرده و از این نظر که از سمت شمال کانادا را با روسیه هم مرز می‌کند برای این کشور بسیار حائز اهمیت است
جمعیت آن ۲۹٬۴۷۴ نفر است و بیشتر بافت جمعیتی این سرزمین را اینویت ها (از نژاد اسکیموها) تشکیل می‌دهند.

آب و هوا
این سرزمین بکر و وسیع با آب و هوای خشک و خشن دارای منابع زیر زمینی فراوانی مانند اورانیوم و کانی‌های معدنی دیگر است. سرزمین نوناووت آب و هوای بسیار سرد در زمستان دارد و تابستان‌های آن از یک ماه تجاوز نمی‌کند.

جاذبه‌های توریستی
این استان به علت سرمای زیاد جذابیت توریستی زیادی ندارد.