ارتباط با دیگران

رادیو و تلویزیون                 اشخاص و دیدگاه ها
dwelle.de/persian   رادیو آلمان   iran-amirentezam.com   امیر انتظام   عباس
irib.ir   صدا و سیمای ایران   webneveshteha.co   ابطحی   محمد علی
radis.org   صدای اسرائیل   amirahmadi.com   امیر احمدی   هوشنگ
bbc.co.uk/persian/tvandradio   BBC رادیو تلویزیون   amirshahi.org   امیرشاهی   مهشید
sverigesradio.se   رادیو پژواک سوئد   emadbaghi.com   باقی   عمادالدین
radiodarvish.com   رادیو درویش   banisadr.org   بنی صدر   ابوالحسن
kar-online.com   رادیو کار   masoudbehnoud.com   بهنود   مسعود
rangarangus.blogspot.ca   رادیو تلویزیون رنگارنگ   rezapahlavi.org   پهلوی   رضا
radiozamaneh.com   رادیو زمانه   farahpahlavi.org   پهلوی (دیبا)   فرح
radiosepehr.se   رادیو تلویزیون سپهر   khanbaba-tehrani.com   خانبابا تهرانی    مهدی
rahekargarvoice.wordpress.com   رادیو راه کارگر   jamali.info   جمالی   منوچهر
kffr.com   رادیو تلویزیون صدای شهر   khorsand.org   خرسند  
radiofarda.com   رادیو فردا   asgharagha.com   خرسندی   هادی
persian.rfi.fr   رادیو فرانسه   jahanbegloo.com   جهانبگلو   رامین
gahshenood.com   رادیو قاصدک   hadizamani.com   زمانی   هادی
gnf.nu   رادیو گوتنبرگ   drsoroush.com   سروش   عبدالکریم
tunein.com   رادیو MNF   shadisadr.wordpress.com   صدر   شادی
radiocp.com   رادیو کالج پارک   saanei.org   صانعی   یوسف
radiogolha.com   رادیو گلها   reza.malakut.org   علامه زاده   رضا
behnama.se   رادیو تلویزیون به نما   fatemi.com   فاطمی   شاهین
facebook.com/AzadiZanTV   تلویزیون آزادی زن   rezaghassemi.com   قاسمی   رضا
azizanpress.com   تلویزیون آزاد   mehrangizkar.com   کار   مهرانگیز
irtvberlin.de/CMS   تلویزیون برلین   facebook.com/naser.kakhsaz   خاکساز   ناصر
parstvnetwork.net   تلویزیون پارس   kadivar.maktuob.net   کدیور   جمیله
titvnetwork.com   تلویزیون TI tv   kadivar.maktuob.net   کدیور   محسن
channelonetv.com   تلویزیون کانال یک   facebook.com/mashayekhi   مشایخی   مهرداد
ir.voanews.com   صدای آمریکا   maroufi.malakut.org   معروفی   عباس
kvinnonet.org   صدای زنان   amontazeri.com   منتظری   حسینعلی
radiopeyvand.se   رادیو پیوند سوئد   facebook.com/Monfaredzadeh   منفردزاده   اسفندیار
irtv.com   IRTV   mohajerani.maktuob.net   مهاجرانی   عطاالله
nitv.tv   NITV   mirfetros.com   میرفطروس   علی
tunein.com   رادیو فارسی ونکوور   savarab33.blogspot.ca   میلانی   مهین
ritmezendegi.com   تی وی پلاس   naghed.net   ناقد   خسرو
tvpersia.com   TV Persia   doomdam.com   نبوی   ابراهیم
iranefardalive.com   ایران فردا   eucn.org/roja   نماری   م.
zarintv.net   تلویزیون زرین   negahdar.info   نگهدار   فرخ
aaamusic.tv   تلویزیون موزیک   nourizadeh.com   نوری زاده   علیرضا
manototv.com   تلویزیون من و تو   khamenei.ir   خامنه ای   علی
andisheh.tv   تلویزیون اندیشه   alimotahari.com   مطهری   علی
        rayazad.com   صندوف انتخابات آزاد ایران
        khabargar.co   خبرگر